Galeriile "Alfa"

SCURT ISTORIC

Galeriile „ALFA” aparţin Muzeului de Artă din anul 1962 şi răspund foarte bine uneia din cerinţele muzeografiei: valorificarea patrimoniului prin expoziţii temporare. Galeriile oferă , de asemenea, posibilitatea de depozitare temporară. Spaţiul generos de expunere a găzduit numeroase evenimente artistice: expoziţii personale (Horia Bernea, Viorel Mărgineanu, Ion Sălişteanu, Ion Bitzan, Marian Zidaru, George Apostu, Ilie Boca etc.); expoziţii naţionale şi internaţionale (Atelier 35, Experiment, Avangarda, Saloanele Moldovei, Tabăra Internaţională de Creaţie Plastică Tescani).

După 1990 , Galeriile „ALFA” au fost locul întâlnirilor cu artiştii basarabeni (Mihail Grecu, Dimitrie Peicev, Ion Sfeclă, Simion Zamşa).
În perioada 1985-2002 în urma colaborării cu câteva ambasade (China, Canada, S.U.A., Mexic, Anglia) au fost organizate manifestări culturale ample care au atras un public numeros interesat de cultura şi civilizaţia acestor ţări.